การบริการด้านแพ็คกิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่า

บรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถสร้างภาพลักษณ์แรกของ บริษัท แบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์

การบริการด้านแพ็คกิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่า

แนวโน้มตลาตในอนาคต บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากการออกแบบที่โดดเด่นจะนำเสนอภาพลักษณ์ของ บริษัท แบรนด์ หรือสินค้า  มีการคาดการณ์ว่า โดยเฉลี่ยผู้บริโภคทั่วไปใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที ในการมองผ่านชั้นวางสินค้าและระหว่างเสี้ยววินาที การตัดสินใจซื้อบางครั้งเกิดขึ้นก่อนการได้สัมผัสสินค้าจริง  หากท่านเป็นเจ้าของสินค้า ท่านต้องการสร้างความมั่นใจว่า ในช่วงวินาทีที่สำคัญนั้น ผู้บริโภคจะให้ความสนใจ หยิบ และตัดสินใจซื้อสินค้าของท่าน  การผสมผสานของ เอกลักษณ์ของแบรนด์ ความโดดเด่นของสินค้า และจิตวิทยาผู้บริโภค จะส่งผลโดยตรงกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

บริษัทส่วนใหญ่นิยมใช้โรงงานผลิตสินค้าแหล่งเดียวเพื่อป้อนให้กับลูกค้าทั่วโลก การทำแพ็คกิ้งบริเวณจุดขายในขั้นตอนสุดท้าย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามรสนิยมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่

บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด ให้บริการด้านการทำแพ็คกิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าครบวงจร รวมถึง การออกแบบ การสรรหา การบริหารวัสดุ การประกอบ หรือการทำแพ็คกิ้ง  นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไป เทรนด์ใหม่ๆ เช่น ความเรียบง่าย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความใส่ใจ กำลังเป็นที่สนใจ  ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่นำมาใช้เพื่อห่อสินค้า แต่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ช่วยลดต้นทุน ทำให้สินค้าดูเรียบง่าย และดูดี  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ หรือสินค้าเดิม จะช่วยสร้างความโดดเด่นไม่ว่าสินค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@mpoasia.com