การบริการด้านโลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน

ธุรกิจสามารถปลดล็อคศักยภาพเต็มรูปแบบของดิจิตอล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน

การบริการด้านโลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน

ธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ การบริการด้าน โลจิสติกส์ และการบริหารห่วงโซ่ เพื่อรับมือกับ ธุรกิจออนไลน์ ออฟไลน์ (ค้าปลีก) ธุรกิจข้ามช่องทาง การส่งเสริมการตลาด การผลิตตามออเดอร์ ผู้นำทางธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับการบริหารโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน ที่ช่วยสร้างคุณค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแตกต่างให้กับระบบการทำงานทั่วไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นธุรกิจดิจิทัลอย่างแพร่หลาย  โดยโลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทานมีผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ธุรกิจดิจิทัลจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากการพัฒนาด้านกลยุทธห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด เป็นผู้นำการบริการด้าน โลจิสติกส์ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึง การเชื่อมโยงทางไอที การจัดเก็บ การบรรจุ การจัดส่งทั้งแบบ ธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ลูกค้า พร้อมระบบสนับสนุนต่างๆ  เนื่องจากความมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าแบ่งเบาภาระ เพื่อมีเวลาบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่ วิสัยทัศน์กว้างไกลนี้ทำให้เราพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถนำเสนอนวัตกรรม และระบบการแก้ปัญหาของการบริหารห่วงโซ่อุปทานแบบเบ็ดเสร็จได้อย่างดี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ info@mpoasia.com