ผู้ให้บริการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ดีที่สุดในเอเซียของคุณ

 

บริการ

งานของเรา

สื่อบันเทิงดิจิตอล

"One Stop Service" สำหรับเพลง, ภาพยนตร์, เกมส์, ข้อมูลบริษัท, แผ่นไวนิล, ซอฟแวร์อื่นๆ ที่ดีที่สุด

แพ็คกิ้งเพิ่มมูลค่า

บรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถสร้างภาพลักษณ์แรกของ บริษัท แบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์

โลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน

Box_representing_logistics7N4A3621
ธุรกิจสามารถปลดล็อคศักยภาพเต็มรูปแบบของดิจิตอล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน

อีคอมเมิร์ซ & ค้าปลีก

เมื่อธุรกิจของคุณเป็นแบบออนไลน์ คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นและทำงานได้ทุกที่

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ส่วนร่วมของเรา

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

560


พนักงานที่มีคุณภาพ

30%


ของที่ดินทั้งหมด

66667


จำนวนหน่วยออกซิเจนธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการหายใจทุกวัน


ลูกค้าและพันธมิตรของเรา

ผู้ร่วมสนับสนุนเรา

ลูกค้าและพันธมิตรของเรา

  • Brand's Suntory